Welke processen zijn geschikt om te robotiseren

Welke processen zijn geschikt om te robotiseren?


Sommige bedrijfsprocessen zijn geschikter om te robotiseren dan andere bedrijfsprocessen.

Een belangrijk criterium is of er grote volumes door het bedrijfsproces gaan, d.w.z. bijvoorbeeld het aantal repetitieve handelingen dat in het specifieke proces wordt gedaan en in het verlengde hiervan of deze handelingen met name handmatig werk zijn of reeds grotendeels door het systeem automatisch worden uitgevoerd.

Een ander criterium is dat het voor de robot goed te leren dient te zijn wat de robot dient te doen in welke situatie. De business rules (regels en/of criteria) dienen voor de robot helder te zijn, d.w.z. wat de robot in welke situatie dient te doen. Als er een grote mate van subjectiviteit is, neemt het risico dat de robot de verkeerde beslissing neemt toe. De gevolgen zijn dan mogelijk niet te overzien omdat de robot dan  frequent verkeerde beslissingen neemt en in hoog tempo de systemen vervuilt die daardoor onbetrouwbaar worden.

Het aantal procesvarianten dient ook beperkt te zijn. Bij een groot aantal varianten neemt de ontwikkelingstijd van de robot en de kans dat de robot in een specifiek geval de verkeerde procesvariant volgt toe. Een proces kan ook gevoelig zijn voor menselijke fouten. Als het werk erg saai en repeterend is kan de accuraatheid afnemen en daarmee het verkeerd verwerken van informatie toenemen. Een robot daarentegen blijft bij saai en repeterend werk accuraat.

Om een proces te robotiseren dient er wel een goede werkinstructie van het bedrijfsproces beschikbaar te zijn. Zonder goede werkinstructie kost het veel meer tijd om een proces te robotiseren. Tevens neemt de kans toe dat het proces onvolledig of deels onjuist wordt gerobotiseerd. Als laatste genoemde criterium is de beschikbaarheid van digitale gegevens die de robot kan gebruiken. Als de robot in het proces niet beschikt over digitale bronnen, bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem of database, is het veel lastiger een proces goed te robotiseren.

 Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers LSSBB

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Prins Hendriklaan 91
3721 AR Bilthoven


Wij hebben de ruimte echt vanuit klantbelang te redeneren. Hierdoor kunnen wij samen met u de aanpak kiezen die het beste bij uw organisatie past. Ook hanteren wij geen opzegtermijn, dus: klaar = klaar.

Wilt u ook eens kennismaken om na te gaan wat voor uw organisatie een gedegen maar ook pragmatische aanpak is? Neem dan contact op, wij hanteren gunstige uurtarieven en helpen u graag!


 

Gerelateerde pagina’s

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.