Business ArchitectuurPostmerger is gespecialiseerd in Business Architectuur en Change Management, maar wanneer wordt Postmerger ingeschakeld en wat is dan de aanpak?

Postmerger is gespecialiseerd in Business Architectuur en Change Management. Wij hebben ruim 15 jaar ervaring opgedaan in het programmamanagement van business transformatie en IT transformatie programma’s. Vaak worden wij bijvoorbeeld ingeschakeld bij complexe trajecten of trajecten die vanwege de gestelde randvoorwaarden niet goed passen in een standaard projectimplementatie methodiek.

In dit soort trajecten is een gedegen kennis en ervaring met programmamanagement en een pragmatische aanpak om de gestelde doelen binnen het afgesproken tijdspad te halen vereist. Of we worden ingeschakeld omdat opdrachtgevers op basis van eerdere uitgevoerde trajecten graag willen dat Postmerger het implementatietraject weer samen met de organisatie uitvoert.

Wij beschikken om deze reden over goede referenties in de rol van Interim Directeur, Business Architect, Change Manager of een combinatie van deze rollen bij implementatietrajecten. Ieder traject dat wij uitvoeren is maatwerk volgens een met u afgesproken tijdspad. In onze visie staat uw belang voorop.

Samen doelen bereiken

In een implementatietraject werkt Postmerger samen met de mensen uit de organisatie. Voorafgaand aan de implementatie worden in een risicoanalyse de zekerheid en de impact van de risico’s geïnventariseerd. Vervolgens wordt nagegaan of de risico’s kunnen worden weggenomen of hoe de kans of impact kan worden verlaagd.

Samen met de organisatie kunnen we dashboards opstellen waarmee de resultaten in de keten kan worden gemeten. Op basis van de KPI’s kunnen vervolgens mitigerende acties worden vastgesteld en uitgevoerd om het proces verder te optimaliseren. Daarbij wordt zoveel gebruik gemaakt van onder andere Lean methodieken en Six Sigma methodieken, beide aangevuld met Agile (DevOps) management principes. Hierdoor combineren wij de kennis uit de organisatie van de organisatieprocessen, systemen of cultuur met onze 15 jaar ervaring met het gedegen en pragmatisch uitvoeren van implementatietrajecten.

cropped-Organisatieadvies-512.jpgDownload de brochure Business en IT transformatie


Oog voor samenhang

Heldere bedrijfsprocessen zijn niet voldoende om organisaties goed te kunnen laten functioneren. De manier van samenwerken tussen organisatieonderdelen, bijvoorbeeld de organisatiecultuur, en goed werkende systemen zijn naar onze mening ook essentieel. Bij een integratietraject kijken wij dan ook naar de meer harde blauwe elementen zoals – de mate van integratie van – processen en systemen maar hebben wij ook oog voor de meer zachtere elementen zoals competentieontwikkeling en goede samenwerking tussen afdelingen. Samen met de organisatie werken we aan alledrie de genoemde elementen processen, systemen en de samenwerking tussen organisatieonderdelen.

Focus op groei

In een Postmerger integratie traject gaan wij samen met de organisatie na waar groei mogelijk is. Bijvoorbeeld kansen beter te benutten door een betere samenwerking in de organisatie waardoor meer kennisdeling of minder dubbel werk plaatsvindt. Of door het verbeteren van de ketensamenwerking in uw organisatie waardoor bijvoorbeeld sneller gereageerd kan worden op de klantvraag of minder knelpunten ontstaan in de dienstverlening. Deskundigheid gecombineerd met een pragmatische aanpak. Een integratietraject niet uitgebreider of complexer maken dan noodzakelijk is, maar wel met oog voor structuur en het realiseren van concrete resultaten. Postmerger heeft deze aanpak ontwikkeld op basis van meer dan 15 jaar ervaring met integratietrajecten. Hierdoor kunnen wij samen met u de aanpak kiezen die het beste bij uw organisatie past.

Wilt u vrijblijvend eens nagaan wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u ook eens kennismaken met Postmerger om na te gaan wat voor uw organisatie een gedegen maar ook pragmatische aanpak is? Neem dan contact op, wij helpen u graag.

Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Willem Klooslaan 39
3454 VN De Meern

Connect via LinkedIn