Interim Management


Vaak worden wij ingeschakeld bij complexe programma’s of trajecten die vanwege de gestelde randvoorwaarden niet goed passen in een standaard projectimplementatie IT, proces en change methodiek. Of we worden ingeschakeld omdat opdrachtgevers op basis van eerdere uitgevoerde trajecten graag willen dat Postmerger het weer samen met de organisatie uitvoert.


In dit soort trajecten is een gedegen kennis en ervaring met programmamanagement en een pragmatische aanpak om de gestelde doelen binnen het afgesproken tijdspad te halen vereist. Wij beschikken om deze reden over goede referenties in de rol van Interim Directeur, Programmamanager, Business Architect, Change Manager of een combinatie van deze rollen bij implementatietrajecten. Ieder traject dat wij uitvoeren is maatwerk volgens een met u afgesproken tijdspad.


Samen met de organisatie kunnen we dashboards opstellen waarmee de resultaten in de keten worden gemeten.


Op basis van de KPI’s kunnen vervolgens mitigerende acties worden vastgesteld en uitgevoerd om het proces verder te optimaliseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onder andere Lean methodieken en Six Sigma methodieken, beide aangevuld met Agile (DevOps) management principes. Hierdoor combineren wij de kennis uit de organisatie van de organisatieprocessen, systemen of cultuur met onze 15 jaar ervaring met het gedegen en pragmatisch uitvoeren van implementatietrajecten.

cropped-Organisatieadvies-512.jpg

Heldere bedrijfsprocessen zijn niet voldoende om organisaties goed te kunnen laten functioneren. De manier van samenwerken tussen organisatieonderdelen, bijvoorbeeld de organisatiecultuur, en goed werkende systemen zijn naar onze mening ook essentieel.


Bij een organisatie kijken wij dan ook naar de meer harde blauwe elementen zoals – de mate van integratie van – processen en systemen maar hebben wij ook oog voor de meer zachtere elementen zoals ontwikkeling en goede samenwerking tussen afdelingen.Interimmanager Robrecht Heukers

Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Willem Klooslaan 39
3454 VN De Meern

 


Doordat de eerste 15 jaren erg succesvol waren hebben wij de ruimte echt vanuit klantbelang te redeneren. In onze visie staat uw belang voorop. Hierdoor kunnen wij samen met u de aanpak kiezen die het beste bij uw organisatie past. Ook hanteren wij geen opzegtermijn, dus: klaar = klaar. Wilt u ook eens kennismaken om na te gaan wat voor uw organisatie een gedegen maar ook pragmatische aanpak is? Neem dan contact op, wij helpen u graag.


Wij gaan samen met de organisatie na waar verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld kansen beter te benutten door een betere samenwerking in de organisatie waardoor meer kennisdeling of minder dubbel werk plaatsvindt. Of door het verbeteren van de ketensamenwerking in uw organisatie waardoor bijvoorbeeld sneller gereageerd kan worden op de klantvraag of minder knelpunten ontstaan in de dienstverlening.


Robrecht Heukers heeft als Manager gewerkt bij PwC en KPMG en als Directeur bij AON. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met programmamanagement en beschikt over uitstekende referenties.


Deskundigheid gecombineerd met een pragmatische aanpak. Een implementatie niet uitgebreider of complexer maken dan noodzakelijk is, maar wel met oog voor structuur en het realiseren van concrete resultaten. Postmerger heeft deze aanpak ontwikkeld op basis van meer dan 15 jaar ervaring.

Samen met de organisatie werken we aan alledrie de genoemde elementen processen, systemen en de samenwerking tussen organisatieonderdelen.

Gerelateerde pagina’s