Nadelen van het robotiseren van bedrijfsprocessen

Nadelen van het robotiseren van bedrijfsprocessen


Het robotiseren van bedrijfsprocessen heeft diverse nadelen.

Een belangrijk nadeel is een gerobotiseerd bedrijfsproces onderhoud nodig heeft. De robot haalt informatie uit geautomatiseerde systemen en deze systemen worden frequent aangepast. Bij een geringe aanpassing, bijvoorbeeld een gewijzigde naam van een veld in het systeem, kan het al zijn dat de robot de informatie niet meer kan vinden in het systeem.

Een aandachtspunt dat in het verlengde hiervan ligt is dat diegenen die de systemen onderhouden zich bewust dienen te zijn dat naast gebruikers ook robots gebruik maken van de systemen. Er dient goede afstemming te zijn tussen de teams die aan verschillende systemen werken, juist omdat de robots (meer dan mensen) gevoelig zijn voor kleine wijzigen in de systemen.

Indien er zaken fout gaan in een proces zal vanwege de betrokkenheid en de wens om goed werk te willen leveren een medewerker naar zijn of haar manager zal gaan om dit aan te kaarten. Een robot doet dit niet en gaat in het ergste geval in hoog tempo door met het foutief verwerken en vervuilen van het systeem, in het meest gunstige geval loopt de robot vast en wordt verdere foutieve verwerking van informatie voorkomen.

Een ander nadeel is dat er hogere eisen worden gesteld aan de stabiliteit en minimale eisen van het IT systeem. Als de IT omgeving onvoldoende stabiel is of aangepast voor robots neemt het risico op het vastlopen en het oplopen van achterstanden in de werkvoorraad toe.

Nadelen van het robotiseren van bedrijfsprocessen

Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers LSSBB

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Prins Hendriklaan 91
3721 AR Bilthoven


Wij hebben de ruimte echt vanuit klantbelang te redeneren. Hierdoor kunnen wij samen met u de aanpak kiezen die het beste bij uw organisatie past. Ook hanteren wij geen opzegtermijn, dus: klaar = klaar.

Wilt u ook eens kennismaken om na te gaan wat voor uw organisatie een gedegen maar ook pragmatische aanpak is? Neem dan contact op, wij hanteren gunstige uurtarieven en helpen u graag!


 

Gerelateerde pagina’s

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.