Wat doet de lijnmanager bij het robotiseren van de processen

Wat doet de lijnmanager bij het robotiseren van de processen?

De lijnmanager? Die gaat toch niet over de robotprocessen?

Toch wel…, de lijnmanager heeft vanaf de oriëntatiefase tot en met dat de robotprocessen zijn ingebed in zijn of haar organisatieonderdeel een belangrijke rol.

Allereerst heef de lijnmanager al in de oriëntatiefase een goed beeld van de werkzaamheden in de afdeling. Als de manager goed uitleg krijgt van het robotiseringsteam over welke kenmerken (deel)processen hebben die geschikt zijn om te robotiseren kan deze aangeven welke processen mogelijk in aanmerking komen en welke het meeste resultaat opleveren om als eerste te robotiseren. De lijnmanager kan ook in het teamoverleg inventariseren wat de medewerkers geschikte (deel)processen vinden om als eerste te inventariseren en uitleg geven over wat robotisering voor  de afdeling kan betekenen bijvoorbeeld in de vorm van het verminderen van saaie en repeterende werkzaamheden wat een positief effect kan hebben op de werknemerstevredenheid in het team.

Tijdens het robotiseren van de processen kan de lijnmanager zorgen dat medewerkers in zijn of haar afdeling voldoende tijd hebben om beschikbare werkinstructies aan te leveren, waar nodig een proces op papier te zetten en eventuele vragen die het robotiseringsteam heeft te beantwoorden. Omgekeerd kan het robotiseringsteam aan de lijnmanager en het team in verschillende fases van ontwikkeling het proces laten zien zodat het team goed geïnformeerd is en eventueel tijdig kan bijsturen als de processen niet op de juiste wijze worden gerobotiseerd.

Na de implementatie van het gerobotiseerde (deel)proces kan de lijnmanager de vinger aan de pols houden om na te gaan of de robots op de juiste manier werken en feedback geven aan het robotiseringsteam. Gedurende de hypercare, circa de eerste 6 weken na implementatie, kunnen de lijnmanager, de medewerkers in het team en het robotiseringsteam eventuele knelpunten die aan het licht zijn gekomen na de implementatie bespreken en oplossen. Als laatste belangrijke rol kunnen de lijnmanager en medewerkers in het team, natuurlijk alleen in het geval dat het (deel)proces op de juiste wijze is gerobotiseerd, richting de andere afdelingen aangeven wat de ervaringen zijn, zoals bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, verhoging van snelheid of vermindering van saaie en repeterende werkzaamheden om eventuele, soms terechte, weerstand en scepsis over het robotiseren weg te nemen.


Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers LSSBB

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Prins Hendriklaan 91
3721 AR Bilthoven


Wij hebben de ruimte echt vanuit klantbelang te redeneren. Hierdoor kunnen wij samen met u de aanpak kiezen die het beste bij uw organisatie past. Ook hanteren wij geen opzegtermijn, dus: klaar = klaar.

Wilt u ook eens kennismaken om na te gaan wat voor uw organisatie een gedegen maar ook pragmatische aanpak is? Neem dan contact op, wij hanteren gunstige uurtarieven en helpen u graag!


 

Gerelateerde pagina’s

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.