TQM

In een implementatietraject werkt Postmerger samen met de mensen uit de organisatie.

Samen met de organisatie kunnen we dashboards opstellen waarmee de performance in de keten kan worden gemeten. Op basis van de KPI’s kunnen vervolgens mitigerende acties worden vastgesteld en uitgevoerd om het proces verder te optimaliseren. Daarbij wordt zoveel gebruik gemaakt van onder andere Lean methodieken en Six Sigma methodieken, beide aangevuld met Agile management principes.

Hierdoor combineren wij de kennis uit de organisatie van de organisatieprocessen, systemen of cultuur met onze 15 jaar ervaring met het gedegen en pragmatisch uitvoeren van implementatietrajecten.

Wij maken daarbij o.a. gebruik van TQM methodieken.


Referenties
Royal IHCmedia organisatieadvies 15media organsatieadvies 8