test0503nadelenvanhetrobotiseren


Nadelenvanhetrobotiseren van bedrijfsprocessen

Het robotiseren van bedrijfsprocessen heeft diverse nadelen.

Een belangrijk nadeel is een gerobotiseerd bedrijfsproces onderhoud nodig heeft. De robot haalt informatie uit geautomatiseerde systemen en deze systemen worden frequent aangepast. Bij een geringe aanpassing, bijvoorbeeld een gewijzigde naam van een veld in het systeem, kan het al zijn dat de robot de informatie niet meer kan vinden in het systeem.

Een aandachtspunt dat in het verlengde hiervan ligt is dat diegenen die de systemen onderhouden zich bewust dienen te zijn dat naast gebruikers ook robots gebruik maken van de systemen. Er dient goede afstemming te zijn tussen de teams die aan verschillende systemen werken, juist omdat de robots (meer dan mensen) gevoelig zijn voor kleine wijzigen in de systemen.

Indien er zaken fout gaan in een proces zal vanwege de betrokkenheid en de wens om goed werk te willen leveren een medewerker naar zijn of haar manager zal gaan om dit aan te kaarten. Een robot doet dit niet en gaat in het ergste geval in hoog tempo door met het foutief verwerken en vervuilen van het systeem, in het meest gunstige geval loopt de robot vast en wordt verdere foutieve verwerking van informatie voorkomen.

Nadelen van het robotiseren van bedrijfsprocessen


Postmerger is gespecialiseerd in Business Architectuur en Change Management. Wij hebben ruim 15 jaar ervaring opgedaan in de begeleiding bij implementatietrajecten voor zowel beursgenoteerde ondernemingen en kleinere organisaties. Vaak worden wij bijvoorbeeld ingeschakeld bij complexe trajecten of trajecten die vanwege de gestelde randvoorwaarden niet goed passen in een standaard projectimplementatie methodiek.


Gerelateerde pagina’s
Wilt u meer weten over het robotiseren van bedrijfsprocessen?

Neem dan vrijblijvend contact op om eventuele mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen u begeleiden vanaf de oriëntatie op het mogelijk robotiseren van processen tot en met de implementatie. U kunt gebruik maken van onze kennis waardoor u sneller resultaat bereikt tegen lagere ontwikkelingskosten.

Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Willem Klooslaan 39
3454 VN De Meern

Connect via LinkedIn

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.