Prince2

In een implementatietraject werkt Postmerger samen met de mensen uit de organisatie.

Samen met de organisatie kunnen we conform de Prince2 methodiek dashboards opstellen waarmee de performance in de keten kan worden gemeten. Op basis van de KPI’s kunnen vervolgens mitigerende acties worden vastgesteld en uitgevoerd om het proces verder te optimaliseren. Daarbij wordt zoveel gebruik gemaakt van onder andere Prince2 methodieken, beide aangevuld met algemene management principes.

Hierdoor combineren wij de kennis uit de organisatie van de organisatieprocessen, systemen of cultuur met onze 15 jaar Prince2 ervaring voor het gedegen en pragmatisch uitvoeren van implementatietrajecten.


Referenties
Royal IHCmedia organisatieadvies 15media organsatieadvies 8

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.