Prince2

In een implementatietraject werkt Postmerger samen met de mensen uit de organisatie.

Samen met de organisatie kunnen we conform de Prince2 methodiek dashboards opstellen waarmee de performance in de keten kan worden gemeten. Op basis van de KPI’s kunnen vervolgens mitigerende acties worden vastgesteld en uitgevoerd om het proces verder te optimaliseren. Daarbij wordt zoveel gebruik gemaakt van onder andere Prince2 methodieken, beide aangevuld met algemene management principes.

Hierdoor combineren wij de kennis uit de organisatie van de organisatieprocessen, systemen of cultuur met onze 15 jaar Prince2 ervaring voor het gedegen en pragmatisch uitvoeren van implementatietrajecten.


Referenties
Royal IHCmedia organisatieadvies 15media organsatieadvies 8