Oog voor samenhang

Postmerger integration heeft oog voor samenhang.

Heldere bedrijfsprocessen zijn niet voldoende om organisaties goed te kunnen laten functioneren. De manier van samenwerken tussen organisatieonderdelen, bijvoorbeeld de organisatiecultuur, en goed werkende systemen zijn naar onze mening ook essentieel.

Bij een integratietraject kijken wij dan ook naar de meer harde blauwe elementen zoals processen en systemen maar hebben wij ook oog voor de meer zachtere elementen zoals competentieontwikkeling en goede samenwerking tussen afdelingen.

Samen met de organisatie werken we aan alledrie de genoemde elementen processen, systemen en de samenwerking tussen organisatieonderdelen.


Referenties
media organisatieadvies 6Woningbouwcorporatie 1financiel organisatieadvies 1
 

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.