Focus op groei

In een Postmerger integratie traject gaan wij samen met de organisatie na waar groei mogelijk is.

Bijvoorbeeld kansen beter te benutten door een betere samenwerking in de organisatie waardoor meer kennisdeling of minder dubbel werk plaatsvindt.

Of door het verbeteren van de ketensamenwerking in uw organisatie waardoor bijvoorbeeld sneller gereageerd kan worden op de klantvraag of minder knelpunten ontstaan in de dienstverlening.


Referenties
Royal IHCfinancieel organisatieadvies 2media organisatieadvies 3