Business projectleider

Op zoek naar een Business projectleider?

Bent u op zoek naar een business projectleider met als opleiding WO Bedrijfskunde of organisatiekunde die:

 • 15 jaar of meer ervaring heeft in projectmatig werken en / of implementatieopdrachten;
 • Ervaring heeft met implementeren van nieuwe systemen en bijkomende aanpassing van werkwijzen;
 • Ervaring heeft met projecten op CIO-niveau;
 • Verwachtingen kan managen bij de betrokken stakeholders;
 • Ervaring heeft in complexe omgevingen met veel afhankelijkheden en partijen;
 • Omgevingssensitief is: weet binnen structuur en kaders in het oog te houden voor belangen van alle betrokken partijen en voortgang en planvorming zo nodig daarop aan te passen;
 • Ervaring met in complexe omgevingen met veel afhankelijkheden en partijen;
 • Meerjarige ervaring heeft met projecten > 1 jaar;
 • Ervaring heeft met met interdepartementale of ketengegevensuitwisseling;
 • Ervaring heeft met projectmatig werken: sturen op resultaat met oog voor draagvlak;
 • In staat is om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen binnen en buiten de organisatie;
 • Senioriteit heeft en ongevraagd advies durft te geven aan managers op inhoudelijk, projectmatig, technisch en veranderkundig gebied met het oog op de doelstellingen;
 • In staat een projectmatige verantwoordelijkheid aan te sturen zonder hiërarchische verantwoordelijkheid voor de ingezette medewerkers of betrokken organisaties;

Neem dan vrijblijvend contact op om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Willem Klooslaan 39
3454 VN De Meern

Connect via LinkedIn

 Postmerger is gespecialiseerd in Business Architectuur en Change Management. Wij hebben ruim 15 jaar ervaring opgedaan in de begeleiding bij implementatietrajecten voor zowel beursgenoteerde ondernemingen en kleinere organisaties. Vaak worden wij bijvoorbeeld ingeschakeld bij complexe trajecten of trajecten die vanwege de gestelde randvoorwaarden niet goed passen in een standaard projectimplementatie methodiek.


Gerelateerde pagina’s
Wat is Customer Excellence?
Voorbeeld van de Customer Journey

Referenties
Royal IHCmedia organisatieadvies 15media organsatieadvies 8

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.