Agile

In een implementatietraject werkt Postmerger samen met de mensen uit de organisatie.

Samen met de organisatie kunnen we dashboards opstellen waarmee de performance in de keten kan worden gemeten. Op basis van de KPI’s kunnen vervolgens mitigerende acties worden vastgesteld en uitgevoerd om het proces verder te optimaliseren. Daarbij wordt zoveel gebruik gemaakt van onder andere Lean methodieken en Six Sigma methodieken, beide aangevuld met Agile management principes.

Hierdoor combineren wij de kennis uit de organisatie van de organisatieprocessen, systemen of cultuur met onze 15 jaar ervaring met het gedegen en pragmatisch uitvoeren van implementatietrajecten.

Wij maken daarbij gebruik van de Agile principes in het Agile Manifesto.


Referenties
Royal IHCmedia organisatieadvies 15media organsatieadvies 8

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.