14 Management Principles

 

De basis van de piramide is Customer Excellence waarbij de klant voorop staat en niet korte termijn financieel gewin

Het eerste management principe ligt in de basis van de piramide en gaat over het waar mogelijk nemen van management beslissingen met een lange termijn horizon, ook al gaat dit soms ten koste van korte termijn financiële doelen. Het management principe versterkt de focus op het zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van de klant in plaats van voor korte termijn resultaat gaan en de klant een suboptimale oplossing voorschotelen.

Goed organiseren, met de juiste processen kunnen de juiste resultaten worden bereikt

De tweede laag in de piramide gaat over het goed organiseren en het stroomlijnen van de processen. Onder meer door het creëren van processen die goed lopen en waar mogelijk zonder onderbrekingen bijvoorbeeld door wachttijd binnen afdelingen in de organisatie. Alleen leveren wat de klant heeft gevraagd helpt ook om te voorkomen dat allerlei zaken worden geleverd die voor de klant helemaal niet belangrijk zijn of er grote voorraden ontstaan terwijl de klant nog niet bekend is.

Ook zorgen om de werkdruk goed in de tijd en over de teams te verdelen helpt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit niet onder druk komt te staan. En een organisatiecultuur die erop gericht is om issues in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen in plaats dat een geleverde dienst nog door vele afdelingen heen gaat alvorens veel herstelwerk plaats dient te vinden of erger nog, van voor af aan de te leveren dienst opnieuw dient te worden opgezet, dit laatste komt zelf voor in organisaties en kost veel tijd en geld en ook de klant kan hier veel last van hebben.

Standaardiseren van taken en processen kan ook erg goed helpen, dit lijkt erg tegenstrijdig met het zo goed mogelijk aansluiten op de klantbehoefte echter door modulair te werken waar mogelijk worden fouten tot een minimum beperkt, kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden door diegenen die betrokken zijn bij de levering aan de klant en is het ook vaak mogelijk de dienstverlening aan de klant sneller plaats te laten vinden. Het visualiseren hoe afdelingen onderling samenwerken – bijvoorbeeld wie welke informatie wanneer van een andere afdeling nodig heeft – of inzichtelijk maken van mogelijke knelpunten helpt om deze snel op te kunnen lossen.

Het laatste maar niet minst belangrijke gezien de snelheid van technologische innovatie is om in de organisatie zoveel mogelijk alleen technologie, bijvoorbeeld de steeds verder geautomatiseerde systemen die bij elke nieuwe release goed getest zijn om te voorkomen dat deze grote problemen veroorzaken in de interne organisatie of waardoor zelfs een goede levering aan de klant niet meer mogelijk is.

Ontwikkeling van medewerkers, leveranciers en partners is in de steeds sneller veranderende omgeving essentieel

De management principes in de derde laag in de piramide gaan over het ontwikkelen van de medewerkers, leveranciers,  partners en over managers die hiervoor oog hebben en ook anderen willen meehelpen zich te ontwikkelen waardoor in de organisatie een goede organisatiecultuur ontstaat die gericht is op samenwerking intern en extern met de partners.

Connect via LinkedIn

Door de steeds sneller veranderende omgeving maar ook de steeds sneller veranderende klantbehoefte wordt het snel kunnen reageren op nieuwe kansen belangrijker en kennis en ervaring van leveranciers en partners in de keten kunnen de wendbaarheid vergroten.

Continu issues oplossen waarbij zoveel mogelijk naar de oorzaak van de problemen wordt gekeken

De vierde laag met management principes gaat over het continu oplossen van issues door de bronoorzaken aan te pakken. Hiervoor zijn de eerste drie lagen in de piramide nodig. Langere termijn management beslissingen helpen om in plaats van tijdelijke oplossingen tot een meer continue verbetering te komen. Doordat de processen zoals genoemd in laag twee duidelijker zijn kunnen deze oorzaken ook beter worden gevonden, immers het inzicht in de organisatieprocessen is hierdoor toegenomen.

Na inzicht is besluitvorming essentieel, het is daarbij van belang om de besluitvorming afgewogen te doen waarbij alle opties goed inzichtelijk zijn en actiegericht geïmplementeerd kunnen worden. Met daarbij de nodige reflectie op de verbeteringen die deze acties tot gevolg hebben gehad en die vervolgens weer kunnen leiden tot verdere organisatieverbetering.

Bronnen:

Meiling, J., Backlund, F., & Johnsson, H. (2012). Managing for continuous improvement in off-site construction: Evaluation of lean management principles. Engineering, Construction and Architectural Management, 19(2), 141–158. http://doi.org/10.1108/09699981211206089

Liker, J. K., & Morgan, J. M. (2006). The Toyota Way in Services: The Case of Lean Product Development. Academy of Management Perspectives, 20(2), 5–20. http://doi.org/10.5465/AMP.2006.20591002

 

cropped-Organisatieadvies-512.jpg
Wilt u vrijblijvend eens nagaan wat wij voor u kunnen betekenen?

Postmerger is gespecialiseerd in Business Architectuur en Change Management. Wij hebben ruim 15 jaar ervaring opgedaan in de begeleiding bij implementatietrajecten voor zowel beursgenoteerde ondernemingen en kleinere organisaties. Vaak worden wij bijvoorbeeld ingeschakeld bij complexe trajecten of trajecten die vanwege de gestelde randvoorwaarden niet goed passen in een standaard projectimplementatie methodiek.

In dit soort trajecten is een gedegen kennis en ervaring met programmamanagement en een pragmatische aanpak om de gestelde doelen binnen het afgesproken tijdspad te halen vereist. Of we worden ingeschakeld omdat opdrachtgevers op basis van eerdere uitgevoerde trajecten graag willen dat Postmerger het implementatietraject weer samen met de organisatie uitvoert.

Wij beschikken om deze reden over goede referenties in de rol van Interim Directeur, Business Architect, Change Manager of een combinatie van deze rollen bij implementatietrajecten. Ieder traject dat wij uitvoeren is maatwerk volgens een met u afgesproken tijdspad. In onze visie staat uw belang voorop.

Wilt u ook eens kennismaken met Postmerger om na te gaan wat voor uw organisatie een gedegen maar ook pragmatische aanpak is? Neemt u dan vrijblijvend contact op om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Postmerger.
Drs. ing. Robrecht Heukers

robrecht.heukers@postmerger.nl
06 – 44 99 04 98

Willem Klooslaan 39
3454 VN De Meern

 

Vaak worden wij op interim basis ingeschakeld als afdelingsmanager of programmamanager. Daarbij staat altijd centraal het in lijn brengen van de afdelings- of programma activiteiten met de doelstellingen, de ontwikkeling van het team en individuele teamleden en het samen met de organisatie verbeteren van de processen & systemen.